Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

21.02.2018 - 13:55 obnova snímku každých 5 minut