Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

11.12.2017 - 17:55 obnova snímku každých 5 minut