Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

30.04.2017 - 14:50 obnova snímku každých 5 minut