Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

28.02.2017 - 17:45 obnova snímku každých 5 minut