Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

18.08.2017 - 16:25 obnova snímku každých 5 minut