Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

30.05.2016 - 10:35 obnova snímku každých 5 minut