Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

26.04.2017 - 06:10 obnova snímku každých 5 minut