Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

27.10.2016 - 12:45 obnova snímku každých 5 minut