Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

25.06.2016 - 19:35 obnova snímku každých 5 minut