Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

27.09.2016 - 08:55 obnova snímku každých 5 minut