Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

31.08.2016 - 06:10 obnova snímku každých 5 minut