Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

25.01.2017 - 00:15 obnova snímku každých 5 minut