Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

24.05.2017 - 17:30 obnova snímku každých 5 minut