Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

23.03.2017 - 21:00 obnova snímku každých 5 minut