Panoramatický snímek města Trutnova z vrchu Šibeník

27.06.2017 - 14:20 obnova snímku každých 5 minut